Gia hạn chiêu sinh lớp Thư viện viên và Di sản viên

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học các lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp.

Hiện nay, số lượng học viên đăng ký nhập học vào các lớp theo chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II, III và Di sản viên hạng II, III chưa đủ theo điều kiện mở lớp. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học. Cụ thể xem Thông báo đính kèm.

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội