Chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 10

01
01
'70

  Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” Khóa 10, tháng 9 năm 2019.

 

Được sự ủy nhiệm của Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” Khóa 10, tháng 9 năm 2019. Khóa học này nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản về hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm.

Xem Thông báo

- Mẫu đăng ký

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội