Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA TẠI CHỨC

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: taichuc@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35106501

 

Liên hệ
Với chúng tôi