Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chức danh Thư viện viên hạng II và Di sản viên hạng II, III

01
01
'70

Thông báo nhập học đến các Anh, Chị học viên đã đăng ký lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II và Di sản viên hạng II, III

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Anh, Chị đã đăng ký lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II và Di sản viên hạng II, III đến nhâph học, cụ thể:

- Thời gian học: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 27/10/2018.

- Khai giảng: Lúc 8 giờ 00 thứ Hai, ngày 17/9/2018.

- Địa điểm học: Phòng B.201 cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,  số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Xem tại đây

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội