Gia hạn chiêu sinh lớp Thư viện viên hạng II, III và Di sản viên hạng II, III

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II, III; Di sản viên hạng II, III.

Hiện nay, số lượng học viên đăng ký nhập học vào các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II, III; Di sản viên hạng II, III chưa đủ theo điều kiện mở lớp. Do đó, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học cụ thể như sau:

* Thời gian nhận hồ sơ:  đến hết ngày 24/6/2019

* Dự kiến khai giảng thứ Hai, ngày 08/7/2019

* Thời gian học (dự kiến): từ ngày 08/7/2019 đến ngày 17/8/2019

Thông báo đính kèm

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội