Chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 9

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” Khóa 9, khai giảng ngày 22/7/2019.

Được sự ủy nhiệm của Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 9, tháng 7 năm 2019. Tải THÔNG BÁO, MẪU ĐĂNG KÝ

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội