Tuyển sinh liên thông đại học tại Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện và ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2020 hệ vừa làm vừa học

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện và ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2020 hệ vừa làm vừa học. Xem chi tiết

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội