Liên kết tuyển sinh đại học ngành QLVH tại tỉnh Đồng Nai

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo trình độ độ đại học ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2022

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo trình độ độ đại học ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2022 hệ cừa làm vừa học. Xem chi tiết

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội