Liên kết tuyển sinh liên thông đại học tại tỉnh An Giang

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện và ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2021

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện và ngành Quản lý văn hóa khóa học 2018-2021 hệ vừa làm vừa học. Xem chi tiết.

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội