THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đợt 1 năm 2019

Cụ thể:

1. Hướng dẫn viên văn hóa (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

2. Phương pháp viên (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

3. Thư viện viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

4. Di sản viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội