Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” tháng 9 năm 2018

Được sự ủy nhiệm của Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” tháng 9 năm 2018. Tải Thông báo

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội