Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại TP.Hồ Chí Minh

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo trình độ đại học ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA và ngành KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM khóa học 2018-2022 hệ vừa làm vừa học

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức XÉT TUYỂN và đào tạo trình độ đại học ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA và ngành KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM khóa học 2018-2022 hệ vừa làm vừa học. Xem chi tiết.

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội