Chiêu sinh đào tạo bồi dưỡng chức danh Thư viện viên và Di sản viên

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III và Di sản viên hạng II, III.

Ngày 17/9/2018, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III và Di sản viên hạng II, III. Tải Thông báo

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội