Thông báo thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế (theo quy định của Tổng cục Du lịch tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và Quyết định số 92/QĐ-TCDL)

Căn cứ Công văn số 1670/TCDL-LH ngày 20/11/2018 của Tổng cục Du lịch về việc chấp thuận cho Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

* Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. Điện thoại: 028.35190320, 0938.647879; fax: 028.35106502, email: traidoan@hcmuc.edu.vn hoặc truy cập địa chỉ website: http://www.hcmuc.edu.vn.

* Tải thông báo và mẫu đăng ký.

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội